Happy Vietnamese Entrepreneurs Day

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và mong các doanh nhân luôn khỏe mạnh để xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng cho đất nước.

NALOD DA NANG
A| 192 Vo Nguyen Giap Str., Son Tra Dist., Da Nang City.
T| (+84) 236 3 913 999
E| info@nalod.com.vn
W| www.nalod.com.vn